FAQ

Hur loggar jag in på laddaren?

Med dator Mac/PC använd USB A – C kabel mellan dator och laddbox. Öppna webbläsaren och skriv in ”ev3000.local/” eller ”192.168.5.1” Du blir nu ombedd att ange ett login, det står på baksidan av täckplåten i laddboxen. RNDIS-mjukvara krävs på PC för att lyckas med ovan. 

Hur ställer jag om Modbus-adressen på den externa energimätaren?

Håll mittenknappen inne tills lösenord vissas. Stega igenom lösenord 0000. Gå till meny P14 men hjälp av knapparna på sidan. Håll in mittenknappen. Ändra adress till 2 genom pilarna på sidan och bekräfta/stega igenom med mittenknappen. Fortsätt till meny P18 håll in mitten knappen.

Vad betyder de olika färgerna Grönt/blinkade blått/ Fast blått sken?

Grönt = Ledig / Fungerande. Rött = Fel upptäkt eller så har personskyddsbrytaren slagit från i laddboxen. Blinkade blått = Förbereder för laddning / Laddning klar / Avslutad Blått = Laddboxen laddar bilen.

Laddaren ger inte full effekt, vad ska jag göra?

Det kan vara lastbalanseringen som sänker effekten till laddaren om det finns risk att huvudsäkringen går. Därmed måste du kolla belastningen på hela huset. Det kan även vara fel fasrotation. Kolla om fasföljden är samma från huvudmätning till boxen och att boxen är inställd enligt hur den är inkopplad. Eller så kan tappad kommunikation mellan laddboxen och den externa mätaren ske. Inspektera kablaget och adressen. Finns det tillräckligt med effekt i matningen från centralen? Kolla så att kabeln som används mellan bilen och laddaren klarar den önskade effekten. Står skrivet på kabeln. Kabeln kan begränsa effekten om den är klen.

Laddaren startar inte, vad ska jag göra?

Det kan vara för mycket belastning på huvudsäkringen. Undersök och åtgärda. Laddhandsken sitter inte i fullständigt, därmed startar inte laddsessionen. Inspektera så handsken är införd korrekt. Är laddboxen inställd i rätt ”Release Mode”? Rfid, Öppet läge, Ocpp  med tex Monta, Assemblin, Opigo, Virta osv.

Energimätaren kommunicerar inte?

Inspektera så buskablarna är rätt inkopplade. Är modbus-adressen ändrad på den externa Energimätaren? (se ”Hur ställer jag om Modbus-adressen på den externa energimätaren?”) Starta om lastbalanseringen inuti laddboxen.

Hur uppdaterar jag mjukvaran?

Logga in på laddaren. Gå till ”Systemkontroll” sedan till ”Software”. Välj fil, Uppdatera, samt en Reboot av laddboxen krävs efter varje uppdatering. (Obs! Inga bilar får vara kopplade till laddboxen under uppdateringen)

Jag får inte ur laddhandsken?

Öppna bilen med fjärrkontrollen. Ta sedan ut kabeln ur bilen, sedan laddboxen. Alternativt Logga in på laddaren, välj uttag som används och tryck på ”Enforce unlocking” till höger om inställningarna.

Meshat nätverk och/eller trådlösa accesspunkter och upplever problem ?

Om ni har ett meshat nätverk och/eller trådlösa accesspunkter och upplever problem med nätverksuppkopplingen kan dessa 2st ändringar i laddaren göra uppkopplingen stabilare. Följ anvisningarna i vår ”Instruktion för konfigurering av OCPP”.

  • I Configuration menyn i laddarens webgränssnitt ändra Backend URL från wss till ws. Klicka på spara.
  • I Servervariables menyn i laddarens webgränssnitt ändra Websocketpingintervall från 30 till 0. Klicka på spara. Gör nu en reboot av laddaren.

Om ni upplever problem med lastbalanseringen och på controllern blinkar rött längst upp till höger vid diod märkt ERR, kontrollera nedanstående:

  • Ta bort eventuell bygel mellan plint 7 och 9 i lastbalanseringsmätaren.
  • Det rekommenderas vara en skärmad partvinnad kabel ansluten i båda mätarna med parslagna ledare.

Korrekt inkopplad kabel.

Fel inkopplad kabel

Finns inte din fråga här?